برچسب: نرم افزار

0

همراه بانک هوشمند

به نام خدا با عابر بانک برای همیشه خدا حافظی کنید .. آیا برایتان اتفاق افتاده است که نیاز فوری به انتقال پول یا پرداخت قبض داشته باشید اما به دلیل ترافیک، هوای نامساعد...